Välkommen till kennel Fairymist!

**Hemsidan är under uppdatering. För senaste nytt besök oss på Facebook**

Vi är en liten kennel med småskalig uppfödning av manchesterterrier och papillon i hemmiljö.

Manchesterterriern är i dagsläget en hotad ras i världen och vår uppfödning fokuserar på att bevara rasen, bredda avelsbasen och öka intresset för denna fantastiska hund. Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med och ha utbyte med uppfödare över hela världen.

Papillon är en del av den europeiska historien som vi vill bevara för kommande generationer. Vi lägger här stor vikt på bevara linjer och historisk typ.

Vårt mål är att föda upp fysiskt och mentalt sunda hundar som är goda rasrepresentanter, oavsett ras.